@@edit

مختصر کردن پیامک

شیوه مختصر سازی متن پیامک و تکنیکهای اطلاع رسانی

/post-3/

بهتر است پیامک های تبلیغاتی در چند جمله حداکثر 4 یا 5 کلمه ای طراحی شود و بصورت جملات زیر هم استفاده شود. اگر در متن پنل پیامک از کلمات لاتین یا اعداد استفاده می کنید بهتر است بدانید در بعضی از گوشی های موبایل ممکن است اعداد و کلمات لاتین جابجا دیده شود و به همین منظور توصیه می شود برای...